Mål: Ö 1528-20

Prövningstillstånd

Fråga om ett lagfartsbeslut ska ha vunnit laga kraft för att en överlåtelse ska vara giltig enligt 13 § andra stycket lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.