Mål: T 5588-19

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd har meddelats i fråga om ett försäkringsbolags rätt till ersättning för rättegångskostnad ska innefatta ersättning för mervärdesskatt. (Partiellt prövningstillstånd)