Mål: B 1371-20

"GPS-puckarna" NJA 2020 s. 703

Prejudikat

Straffvärdebedömningen vid förberedelse till mord. Även fråga om ersättning till den offentliga försvararen.