Mål: B 1371-20

GPS-puckarna

Prejudikat

Straffvärdebedömningen vid förberedelse till mord. Även fråga om ersättning till den offentliga försvararen.