Mål: T 3781-20

Prövningstillstånd

Fråga i ett mål om fastighetsreglering om det finns förutsättningar att göra avsteg från 5 kap. 10‑12 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) när ersättning för marköverföring bestäms. (Partiellt prövningstillstånd.)