Mål: T 390-21

”VD och arbetstvist” NJA 2022 s. 179

Prejudikat

Fråga om när en tvist mellan ett aktiebolag och dess verkställande direktör är en arbetstvist.