Mål: B 1487-20

”Swishöverföringarna” NJA 2021 s. 263

Prejudikat

Ett utvidgat förverkande förutsätter – både vid förverkande av egendom och förverkande av egendomens värde – att egendomen påträffas eller ändå kan identifieras och att den kan knytas till gärningsmannen. Beräknade brottsvinster utan någon koppling till viss egendom kan inte bli föremål för utvidgat förverkande.