Mål: T 4705-21

"Det oriktiga erkännandet" NJA 2022 s. 609

Prejudikat

Fråga om undantag från rätten till ersättning för frihetsberövande som i efterhand visat sig vara felaktigt.