Mål: B 3177-22

"Utlämning och dubbel straffbarhet I” NJA 2022 s. 1045

Prejudikat

Högsta domstolens prövning enligt 4 § utlämningslagen av om gärningen motsvarar brott enligt svensk lag ska utgå från lagens innehåll vid tidpunkten för prövningen.