Mål: T 7691-22

”Behandlingsskadan II”

Prejudikat

Patientskadeersättning. Beviskravet för att en behandlingsskada hade kunnat undvikas.