Ann-Christine Lindeblad

Född 1954

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2002

Juris kandidatexamen 1978 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1979-1981 vid Växjö tingsrätt
Assessor i Göta hovrätt 1989
Rådman vid Borås tingsrätt 1992-1997
Enhetschef vid kronofogdemyndighetens indrivningsenhet i Göteborg 1998
Lagman i Borås tingsrätt 1999-2002

Offentliga uppdrag

Särskild utredare och expert i ett flertal utredningar under Finansdepartementet
Ledamot av styrelsen för Riksgäldskontoret
Ledamot av Riksgäldskontorets resolutionsdelegation
Ordförande i Överklagandenämnden för etikprövning
Ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning
Ordförande i Presstödsnämnden 2004-2011

Andra uppdrag

Vice ordförande i Stockholmsbörsens disciplinnämnd
Ordförande i SwedSec AB:s disciplinnämnd
Vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden
Vice ordförande i Spotlight Stock Markets disciplinnämnd
Ordförande i Carnegiestiftelsen och Edvard Roséns stiftelse
Skiljemannauppdrag

Författarskap m.m.

Medförfattare till kommentar om brottsskadelagen

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Ann-Christine LindebladAnn-Christine Lindeblad
Uppdaterad
2019-06-10