Ingemar Persson

Född 1954

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1981 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring 1982-1984 vid Uppsala tingsrätt
Universitetslektor i civilrätt vid Uppsala universitet 1985-1991
Assessor i Svea hovrätt 1992
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1992-1996
Rådman i tingsrätt 1996-2007
Hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, Svea hovrätt 2007-2010
Juris doktor h.c. 2013 (Uppsala)

Offentliga uppdrag

Särskild utredare, sakkunnig och expert i statliga utredningar, bl.a. Utredningen om konsumenträttsliga frågor och Prisinformationsutredningen

Andra uppdrag

Vice ordförande i nämnden för bedömning av läkemedelsinformation
Skiljemannauppdrag

Författarskap m.m.

Medförfattare till lärobok i fordringsrätt och artiklar rörande fordringsrättsliga frågor

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Ingemar PerssonIngemar Persson
Publicerad
2019-06-10
Uppdaterad
2019-06-10