Johnny Herre

Född 1963

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1988 vid Stockholms universitet
Civilekonomexamen 1988 vid Handelshögskolan i Stockholm
Juris doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1996
Docent i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm 1996
Professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm 1999-2010
Hedersdoktor vid Köpenhamns universitet 2021

Andra uppdrag

Ordförande i Disciplinnämnden för försäkringsdistribution
Medlem av CISG Advisory Council
Skiljemannauppdrag
Styrelseordförande i Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur

Författarskap m.m.

En rad artiklar och böcker i främst förmögenhetsrättsliga ämnen

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Bild på Johnny Herre
Johnny Herre
Uppdaterad
2022-08-16