Kerstin Calissendorff

Född 1955

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2003

Juris kandidatexamen 1981 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring 1982-1984 vid Nacka tingsrätt
Biträdande jurist, senare advokat och delägare i Advokatfirman Cederquist
1984-2003

Offentliga uppdrag

Ledamot i resolutionsdelegationen vid Riksgälden
Ordförande i universitetsstyrelsen, Stockholms universitet (2013-2020)
Ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV (2006-2012)

Andra uppdrag

Vice ordförande i de s.k. Ekmanstiftelserna
Ledamot av styrelsen för Europarättslig tidskrift
Ledamot i styrelsen för Stockholms Stadsmission (2008-2017)
Vice ordförande i Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (2009-2013)

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Kerstin CalissendorffKerstin Calissendorff
Uppdaterad
2020-10-01