Sten Andersson

Född 1955

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2016

Juris kandidatexamen 1980 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1980-1983 vid Ängelholms tingsrätt
Assessor i Göta hovrätt 1990
Tjänstgöring i Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt; rättssakkunnig 1990-1993, kansliråd 1993-1996 och departementsråd 1996-2004
Rättschef i Justitiedepartementet 2004-2008
Hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland 2008-2010
Hovrättspresident i Göta hovrätt 2011-2016

Offentliga uppdrag

Särskild utredare och expert i statliga utredningar, bl.a. Redovisningsutredningen och Utredningen om vissa frågor om företagsbot
Ordförande i Tillsynsnämnden för revisorer
Ordförande i Bokföringsnämnden
Särskild utredare i ”Mer ändamålsenliga regler för kontoföring av finansiella instrument och avveckling” (Dir. 2022:59).

Författarskap m.m.

Medförfattare till lagkommentarer till aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Sten Andersson
Uppdaterad
2022-08-16