Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition tel. 08-561 666 80.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2019-11-20 kl. 09.00
B 1109-19 ILC ./. SL m.fl. angående grovt penningtvättsbrott m.m.

Sessionssalen
Publicerad
2019-06-10
Uppdaterad
2019-09-17