Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition tel. 08-561 666 80.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2020-02-05 kl. 09.30 T 4412-19
Sveriges Television Aktiebolag ./. KE angående intrång i vissa upphovsrätten närstående rättigheter

Sessionssalen
Uppdaterad
2019-09-17