Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition tel. 08-561 666 80.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2020-01-14 kl. 09.30 B 4685-19
PW ./. Riksåklagaren angående grov misshandel

Sessionssalen
Publicerad
2019-06-10
Uppdaterad
2019-09-17