Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition tel. 08-561 666 80.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2020-05-27 kl. 09.30
T 4238-19 Statens skolinspektion ./. Lidköpings kommun angående skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800)

Sessionssalen
Uppdaterad
2019-09-17