Handläggningen efter meddelat prövningstillstånd

 1. 1
  Underrättelse om prövningstillstånd

  Om prövningstillstånd ges får parterna en underrättelse om det. En kort information om tillståndsbeslutet och vad målet gäller publiceras också på Högsta domstolens webbplats i avidentifierat skick.

 2. 2
  Skriftväxling

  Sedan prövningstillstånd har meddelats får motparten del av överklagandet (om detta inte redan har skett) och föreläggs att yttra sig över det. Ibland får parterna därefter möjlighet att ge in ytterligare skrifter.

 3. 3
  Föredragning eller förhandling

  Handläggningen i Högsta domstolen är oftast enbart skriftlig, dvs. någon muntlig förhandling hålls då inte. Om det inte hålls någon muntlig förhandling, föredras målet för (i regel) fem justitieråd av den justitiesekreterare som ansvarar för handläggningen.

  Om det hålls en muntlig förhandling i målet kommer parterna och ombud till Högsta domstolen. Högsta domstolen håller cirka 20 huvudförhandlingar varje år. Huvudförhandlingen är offentlig och den som vill får komma och lyssna. Efter förhandlingen har de fem justitieråden en överläggning då de bestämmer hur de ska döma. Då får inte parter och åhörare vara närvarande.

 4. 4
  Avgörandet meddelas

  När Högsta domstolens avgörande är klart att meddelas brukar parterna underrättas om vilken dag avgörandet kommer att meddelas. Den dagen skickas kopior av avgörandet till parterna och till de myndigheter som också ska ha ett exemplar. Många avgöranden publiceras också samma dag som de meddelas på Högsta domstolens webbplats i avidentifierat skick.

Uppdaterad
2019-09-17