Information med anledning av Coronaviruset

Sjukdomssymptom

Har du förkylning eller influensaliknande symtom som snuva, hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att inte besöka Högsta domstolen.

Delta i förhandling

Om du har sjukdomssymtom och ska delta i en förhandling, ta kontakt med Högsta domstolen på telefon 08-561 667 10.

En kallelse till en förhandling gäller dock tills dess domstolen lämnat annat besked.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor - håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Vi uppskattar om alla som vill komma i kontakt med Högsta domstolen i så stor utsträckning som möjligt använder e-post eller telefon och undviker personliga besök.

Har du frågor om coronaviruset covid-19?

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

 

Uppdaterad
2020-07-23