Kontakta webbredaktionen

Har du frågor eller synpunkter på hur webbplatsen fungerar eller är utformad kan du kontakta webbredaktionen. Domstolsverket ansvarar för webbplattformen och tar emot dina synpunkter.

Vid frågor eller problem med e-tjänster kontakta domstolen

Har du frågor om användande av e-tjänster eller problem att använda dem hänvisar vi att kontakta den domstol som ärendet berör. 

Vi ger inte juridisk rådgivning 

Vi ger inte juridisk rådgivning och kan inte lämna besked hur en rättsregel bör tillämpas i enskilda fall.

Vi kan vi inte svara på frågor angående enskilda mål eller ärenden och hänvisar istället till den domstol som hanterar målet.

Kontakta webbredaktion med synpunkter på innehåll eller funktion

Allmän handling

I princip all post till myndigheter inom Sveriges Domstolar blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

Integritet

Domstolsverket vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen. Undantag kan ske om Domstolsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.

Frågor om bristande tillgänglighet

Har du frågor om webbtillgänglighet eller upplever att du inte kan ta del av all information på webbplatsen är du välkommen att kontakta oss via vårt formulär för tillgänglighetsfrågor.

Uppdaterad
2022-04-11