Tillgänglighetsredogörelse för "Betala ansökningsavgift"

E-tjänsten ”Betala ansökningsavgift” är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att e-tjänsten till största del motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

För dig som betalar med betalkort

  • Ordernumret går inte att få uppläst med skärmläsare i betaltjänsten (NETS)

Så har vi testat tjänsten

Vi testar tjänstens tillgänglighet genom intern granskning.

Senaste bedömningen gjordes 8 maj 2023.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och våra tjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna under tillgänglighetsredogörelser, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Uppdaterad
2023-05-08