Mål: 129-06

Dom eller beslut

Kostnad för s.k. fibromassage har inte godtagits som sådan merutgift som ska beaktas vid bestämmande av handkappersättning.