Mål: 2855-07

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för att vägra missbrukare fullt försörjningsstöd.