Mål: 5773-09

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende tillstånd enligt miljöskyddslagen till utbyggnad och drift av Kontinentalbanan i Malmö – fråga om tidpunkt för prövotidsredovisning.