Mål: 843--844-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Fråga om en arbetsgivare får dra av utgifter för pensionering av anställda i en utländsk filial som denne åtagit sig att betala enligt en pensionsordning i det landet. (Mål nr 843-18 och 844-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2143-16 och 2144-16).

Om avgörandet

Målnummer
843--844-18
Måltyp
Skatt