Mål: 3189-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

Fråga om namnet Ford är olämpligt som förnamn. (Mål nr 3189-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1226-18).

Om avgörandet

Målnummer
3189-18
Måltyp
Övriga mål