Mål: 4549-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

Fråga om ett namn som består av en enstaka bokstav är olämpligt som förnamn. (Mål nr 4549-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7383-17).

Om avgörandet

Målnummer
4549-18
Måltyp
Övriga mål