Mål: 3536-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Den fråga i målet som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Kammarkollegiets beslut avseende skadereglering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (Mål nr 3536-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1708-19).

Om avgörandet

Målnummer
3536-19
Måltyp
Övriga mål