Mål: 4028--4029-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om tobaksskatt m.m.

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en viss tobaksprodukt är skattepliktig till tobaksskatt. (Mål nr 4028--4029-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6174--6175-17).

Om avgörandet

Målnummer
4028--4029-18
Måltyp
Skatt