Mål: 1961-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

Fråga om en försäkrad i ett visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1961-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 843-18).

Om avgörandet

Målnummer
1961-19
Måltyp
Socialförsäkring