Mål: 3357-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukersättning

Fråga om hur bedömningen ska göras av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt när den försäkrade inom en förhållandevis kort tid kommer att uppnå 65 års ålder. (Mål nr 3357-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 378-19).

Om avgörandet

Målnummer
3357-19
Måltyp
Socialförsäkring