Mål: 3506-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Fråga om bestämmelsen i 6 kap. 8 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) innebär att ett gynnande beslut om bistånd i form av placering under viss tid i familjehem får återkallas med stöd av 37 § första stycket och andra stycket 1 förvaltningslagen (2017:900). (Mål nr 3506-18, Kammarrätten i Sockholms mål nr 3593-189.

Om avgörandet

Målnummer
3506-18
Måltyp
Socialtjänst