Mål: 6326-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad ansökan om överprövning av upphandling

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling har skickats ut (Mål nr 6326-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2051-18).

Om avgörandet

Målnummer
6326-18
Måltyp
Offentlig upphandling