Mål: 6174--6175-18, 6177-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Bostadsrättsföreningen har installerat solceller på taken till föreningens byggnader. Den överskottsel som inte förbrukas i de egna byggnaderna säljs externt. Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om installationen har ett sådant samband med byggnadernas användning som bostäder att föreningen, på grund av avdragsförbudet för stadigvarande bostad, inte har rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till föreningens skattepliktiga försäljning av el. (Målnummer 6174-18, 6175-18, 6177-18, Kammarrätten i Jönköpings målnummer 904--906-17).

Om avgörandet

Målnummer
6174--6175-186177-18
Måltyp
Skatt