Mål: 5683-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av stiftelses stadgar

Fråga om giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för s.k. äldre stiftelse. (Mål nr 5683-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 781-18).

Om avgörandet

Målnummer
5683-18
Måltyp
Övriga mål