Mål: 3809-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Fråga om sekretess hindrar att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut. (Mål nr 3809-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1676-19)

Om avgörandet

Målnummer
3809-19
Måltyp
Allmän handling och personuppgiftsskydd