Mål: 459-20

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

Fråga om vilka krav som gäller för att en kreditnota ska anses utfärdad enligt 11 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200). (Mål nr 459-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 764-19).