Mål: 6980-19

HFD 2020 not. 37

HFD 2020 not. 37

Fråga om ett beslut om omhändertagande av skjutvapen kan grundas på den enskildes engagemang i en viss politisk organisation.