Mål: 6980-19

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om omhändertagande av vapen

Tillstånd till prövning i KR; omhändertagande av vapen (Mål nr 6980-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2825-19).