Mål: 6935-19

HFD 2020 not. 31

HFD 2020 not. 31

Ett beslut av kammarrätten som överklagats av en kommun har ansett meddelat när beslutet expedierats.