Mål: 3171-20

HFD 2020 not. 50

HFD 2020 not. 50

Regeringens beslut att inte pröva ett överklagande av en kommuns beslut att inte meddela föreskrifter har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.