Mål: 2321-21

Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

Fråga om vad som ska anses vara ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för den som är legitimerad att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården. Även fråga om det finns särskilda skäl att underlåta återkallelse.