Mål: 6887-21

HFD 2022 ref. 21

HFD 2022 ref. 21

Uttag av en avgift ur en tjänstepensionsförsäkrings kapital som ersättning för förvaltningen av försäkringskapitalet har inte ansetts medföra att försäkringen inte är
en pensionsförsäkring. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Uttag av en avgift ur en tjänstepensionsförsäkringskapital som ersättning för förvaltningen av försäkringskapitalet har inte ansetts medföra att försäkringen inte är en pensionsförsäkring. Förhandsbesked om inkomstskatt.