Kostnad för kopior av allmänna handlingar

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan skickas med e-post (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller fler. De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor styck.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

Ljudfiler på CD/DVD

120 kronor per CD/DVD

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2019-09-11