Rätt att ta del av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. domar och beslut, om de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning i varje enskilt fall innan en handling lämnas ut.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den. Den som begär att få ta del av en handling har rätt att vara anonym. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Vill du vara anonym har du möjlighet att besöka domstolen och på plats hämta ut handlingarna samt betala eventuell avgift kontant. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

Uppdaterad
2019-09-11