Anita Saldén Enérus

Född 1955
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2009

Juris kandidatexamen 1985 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring vid länsrätten i Stockholm
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1995
Rättssakkunnig på skatteavdelningen vid Finansdepartementet 1995-2000
Departementsråd och chef för enheten för skatteadministration, enheten för företagsbeskattning och enheten för kapitalbeskattning vid Finansdepartementet 2000-2004
Finansråd och chef för skatte- och tullavdelningen vid Finansdepartementet 2005-2009

Offentliga uppdrag

Deltagit i ett flertal utredningar bl.a. expert i Skattekontrollutredningen, ordförande i Förenklingsutredningen, ledamot i Skattelagskommittén och ordförande vid framtagande av delbetänkande i utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning.
Ledamot i Skatteverkets styrelse 2005-2007
Ledamot av Skatteverkets insynsråd 2008-2009
Medlem i Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet 2002-2009

Författarskap m.m.

Inkomstskattelagen, en kommentar
Inkomstskattelagen, en presentation med nyckel

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Anita Saldén EnérusFoto: Micke Lundström
Uppdaterad
2019-06-17