Erik Nymansson

Född 1960
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1988 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring1988-1990 vid Enköpings tingsrätt
Assessor i Svea hovrätt 1994
Utredningssekreterare 1995
Rättssakkunnig och kansliråd i Finansdepartementet 1996-2002
Departementsråd i Finansdepartementet 2002-2008
Expeditions- och rättschef i Finansdepartementet 2008-2010

Offentliga uppdrag

Expert i ett antal lagstiftningskommittéer och utredningar
Särskild utredare, Utredningen om riksdagsledamöters ersättningar 2019-2020
Särskild utredare, Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet 2016-2018
Särskild utredare, Utredningen om riksrevisorers karens och
avgångsvillkor 2018–2019
Ledamot i Domarnämnden 2015-2018
Ledamot (ersättare) i nämnden för Valmyndigheten 2015-

Andra uppdrag

Ledamot i Konstfacks styrelse 2017-
Ordförande Svensk insamlingskontroll 2019-

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Erik NymanssonFoto: Micke Lundström
Uppdaterad
2019-07-15