Helena Rosén Andersson

Född 1966
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2017

Juris kandidatexamen 1990 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring vid Mölndals tingsrätt 1991-1993
Assessor i Hovrätten för Västra Sverige 1996
University of London, LL.M. (Inriktning EU-rätt) 1997
Utredningssekreterare och rättssakkunnig i Finansdepartementet 1999-2003
Utredningssekreterare i Justitiedepartementet 2003-2005
Advokatfirman Vinge 2005-2008, advokat sedan 2007
Advokatfirman Lindahl 2008-2017, varav delägare 2012-2017

Offentliga uppdrag

Expert i 2005 års informationsutbytesutredning 2005-2007
Särskild utredare i 2019 års marknadskontrollutredning 2019-2020
Andre vice ordförande i granskningsnämnden för radio och tv 2021-
Särskild utredare i utredningen EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2022:13) 2022-

Andra uppdrag

Ledamot och ordförande i Upphandlingsrättsliga föreningen 2010-2017
Ledamot i styrelsen för Göteborgs Juristklubb, 2008-2013, varav ordförande 2011-2013

Författarskap m.m.

Redaktör och huvudförfattare för Norstedts Juridiks kommentarer till upphandlingslagarna, 2011-

Beskrivningen ovan är inte fullständig

 

Helena Rosén Andersson HFDFoto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2021-11-04