Dom i mål om rättsprövning

Mål: 4597-18
Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Kungälvs kommun.

Ägare till fastigheter i Kungälvs kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.