Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

Mål: 3395-23
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om, och i så fall under vilka förutsättningar, det i domstol är möjligt att utvidga prövningsramen i ett mål om omvårdnadsbidrag och samtidigt återförvisa målet till en lägre instans för prövning (Mål nr 3395-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2053-21).