Arbeta hos oss

HFD råd

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta allmänna förvaltningsdomstol och prövar bland annat överklaganden av kammarrätternas avgöranden. 

På Högsta förvaltningsdomstolen arbetar cirka 80 personer, varav drygt hälften är jurister. Högsta förvaltningsdomstolen finns på Riddarholmen i Stockholm. Några justitiesekreterare arbetar på distans från andra domstolar i landet.

Alla medarbetare, förutom justitieråden, är organiserade i tre beredningsenheter samt en administrativ enhet. De beredande enheterna är specialiserade och hanterar bland annat socialförsäkringsmål, sociala mål, tvångsmål, respektive skattemål.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen innebär bl.a. en möjlighet att

  • medverka i den framtida prejudikatbildningen inom förvaltningsrättens område,
  • arbeta tillsammans med några av Sveriges främsta jurister och
  • arbeta i en trivsam miljö med trevliga arbetskamrater.

På Högsta förvaltningsdomstolen arbetar ca 36 justitiesekreterare. Nästan hälften av dessa arbetar på distans. Det innebär att de har sin ordinarie arbetsplats på annan ort än Stockholm, men att de regelbundet kommer till Stockholm för att exempelvis föredra mål eller delta i enhetsmöten.

Arbetet som justitiesekreterare är självständigt och vi erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. En väl fullgjord tjänstgöring ger goda meriter inför t.ex. en framtida domartjänst.

Som justitiesekreterare ansvarar man för beredning och föredragning av mål. Justitiesekreterare gör juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar, presenterar rättsutredningar samt lämnar motiverade förslag till avgöranden. Arbetet ger spetskompetens dels i de rättsområden inom vilka domstolen verkar, dels i kvalificerad juridisk analys och problemlösningsteknik.

 

Kvalifikationer

För att arbeta som justitiesekreterare ska man ha kvalificerad och väl vitsordad domstolserfarenhet som assessor eller som jurist med längre tjänstgöring vid domstol. Justitiesekreterare kan även ha bakgrund med viss domstolserfarenhet kombinerat med särskilt goda specialistkunskaper inom t.ex. skatt, socialförsäkring eller offentlig upphandling.

För anställning som justitiesekreterare gäller bestämmelserna i 25 och 26 §§ i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Hur ansöker man?

Högsta förvaltningsdomstolen håller en rekryteringsomgång under våren och en under hösten. Lediga anställningar utannonseras inför varje rekryteringsomgång, både här på vår egen webbplats och på www.domstol.se.

 

Hur går rekryteringsprocessen till?

Högsta förvaltningsdomstolen kallar de sökande som kan komma i fråga för anställning till en intervju. Intervjuerna genomförs under ledning av kanslichefen, ett justitieråd, en beredningschef och en administrativ jurist. Efter intervjuerna hämtar domstolen in referenser och fattar därefter beslut om vem eller vilka som ska erbjudas anställning.

 

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kanslichef Marie Jesperson, tel. 08-561 676 00.

Som domstolshandläggare deltar du i handläggningen av domstolens cirka 500 olika måltyper. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att registrera målen, sköta skriftväxling och expediera domar och beslut.

Du hanterar flera mål samtidigt. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i samarbete med de andra domstolshandläggarna på enheten. Du har också mycket kontakt med beredningschef och justitiesekreterare. Externa kontakter med parter, ombud och andra har du främst skriftligen eller via telefon.

När Högsta förvaltningsdomstolen har lediga tjänster som domstolshandläggare annonseras de under Lediga anställningar.

Högsta förvaltningsdomstolen tar emot två till tre sommarnotarier för tjänstgöring under några veckor på sommaren, med start i juni.

Behörig att söka är den som är svensk medborgare och som vid tidpunkten för tjänstgöringens början har studerat minst sju terminer på juristprogrammet men ännu inte avlagt juristexamen.

Rekrytering sker endast efter det att lediga tjänster utannonserats. Annons läggs ut under Lediga anställningar här på domstolens webbplats och på Domstolsverkets webbplats.

Om du har frågor går det bra att kontakta någon av domstolens två administrativa jurister. Du når dem via domstolens växel, 08 561 676 00.

Uppdaterad
2020-07-23