Att arbeta som justitiesekreterare

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen innebär bl.a. en möjlighet att

  • medverka i den framtida prejudikatbildningen inom förvaltningsrättens område,
  • arbeta tillsammans med några av Sveriges främsta jurister och
  • arbeta i en trivsam miljö med trevliga arbetskamrater.

På Högsta förvaltningsdomstolen arbetar ca 36 justitiesekreterare. Nästan hälften av dessa arbetar på distans. Det innebär att de har sin ordinarie arbetsplats på annan ort än Stockholm, men att de regelbundet kommer till Stockholm för att exempelvis föredra mål eller delta i enhetsmöten.

Arbetet som justitiesekreterare är självständigt och vi erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. En väl fullgjord tjänstgöring ger goda meriter inför t.ex. en framtida domartjänst.

Som justitiesekreterare ansvarar man för beredning och föredragning av mål. Justitiesekreterare gör juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar, presenterar rättsutredningar samt lämnar motiverade förslag till avgöranden. Arbetet ger spetskompetens dels i de rättsområden inom vilka domstolen verkar, dels i kvalificerad juridisk analys och problemlösningsteknik.

Kvalifikationer

För att arbeta som justitiesekreterare ska man ha kvalificerad och väl vitsordad domstolserfarenhet som assessor eller som jurist med längre tjänstgöring vid domstol. Justitiesekreterare kan även ha bakgrund med viss domstolserfarenhet kombinerat med särskilt goda specialistkunskaper inom t.ex. skatt, socialförsäkring eller offentlig upphandling.

För anställning som justitiesekreterare gäller bestämmelserna i 25 och 26 §§ i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur ansöker man?

Högsta förvaltningsdomstolen håller en rekryteringsomgång under våren och en under hösten. Lediga anställningar utannonseras inför varje rekryteringsomgång, både här på vår egen webbplats och på www.domstol.se.

Hur går rekryteringsprocessen till?

Högsta förvaltningsdomstolen kallar de sökande som kan komma i fråga för anställning till en intervju. Intervjuerna genomförs under ledning av kanslichefen, ett justitieråd, en beredningschef och en administrativ jurist. Efter intervjuerna hämtar domstolen in referenser och fattar därefter beslut om vem eller vilka som ska erbjudas anställning.

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kanslichef Marie Jesperson, tel. 08-561 676 00.

Uppdaterad
2019-09-12