Att arbeta som sommarnotarie

Högsta förvaltningsdomstolen tar emot två till tre sommarnotarier för tjänstgöring under några veckor på sommaren, med start i juni.

Behörig att söka är den som är svensk medborgare och som vid tidpunkten för tjänstgöringens början har studerat minst sju terminer på juristprogrammet men ännu inte avlagt juristexamen.

Rekrytering sker endast efter det att lediga tjänster utannonserats. Annons läggs ut under Lediga anställningar här på domstolens webbplats och på Domstolsverkets webbplats.

Om du har frågor går det bra att kontakta någon av domstolens två administrativa jurister. Du når dem via domstolens växel, 08 561 676 00.

Uppdaterad
2019-09-12